Öteki figürleri ve beden

Toplumsal bağ, öznellik, psikopatoloji 12 Eylül 2017

Kaybın, eksikliğin ve farklılığın temsil edilemediği bir söylemde, bedenin de başkalığın yeri olarak kurulması zora girmektedir. O halde günümüzde sıklıkla rastladığımız beden patolojileri gerek öznel ıstıraba gerekse öznel ıstırabın muhatabı olan güncel Öteki figürlerine dair ruh sağlığı alanında çalışanlara ve öznenin ıstırabını karşılayanlara neler duyurmaktadır?