Yazılar


Psikanaliz ve Edebiyat: "Lituraterre"

(...) Bir zamanlar meydan okumak isterdim. Kaç meydanını okudum da bu hayatın  Yalnızca iki harf…

Devamı

Tezer Özlü, Yazının Kadınsı Tarafı

2024 için kendi tarzımda güzel bir başlangıç ve armağan olsun istedim, sevdiğim bir yazı ve…

Devamı

Hafıza, Öznellik ve Başkalık

Bir çift lafım var, iki kelime: Findung und Wiederfindung Olan, gerçekleşen ve temsil 

Devamı

Paranoyalar

Özne kendisinden kaçana saygı mesafesini ancak başkalık yasasını tadığında koruyabilir. Peki, bu tanınmadığında bizi öznel…

Devamı

Özdeşim... Kuramsal ve klinik açılımlar

“(…) insan varlığı, söylenildiği gibi, arzularını gerçeklikler olarak sanmaya yatkındır; onu takip etmemiz gereken nokta…

Devamı

Günümüzde Oidipus: Son sahnesi olmayan tragedya

Trajedi, Pierre Vidal-Naquet’nin Walter Nestle’ın çarpıcı bir ifadesine başvurarak hatırlattığı üzere bir efsaneye/mite halkın gözüyle…

Devamı

Çocukluktaki temel ruhsal karmaşalar

İnsan yavrusunun insanileşme ve özneleşme aşamalarında geçmek durumunda olduğu birtakım karmaşalar, dünyasını çevreleyen ilk muhataplarından…

Devamı

Sapkınlıklara giriş

Birçok alandan -psikanalitik, adli, sanatsal, kültürel-toplumsal vb.- ele alabileceğimiz sapkınlıklar konusunu, Freud'un ve Lacan'ın kuramından…

Devamı

İncelikli şeyler... söze değer

İncelikli şeyler... İncelik kelimesi psikanalizde belki de çok kullanılmayan ama yaşamın hemen her alanını ilgilendiren…

Devamı

Söylemlerin Yazılışı: 4 Söylem + 1

Söylemlerin yazılışı, Lacan'ın L'Envers de la psychanalyse Seminerinde (1969-1970) işlediği söylem türlerinin yazılmakla birlikte yazılmamaya…

Devamı

Ergenlikte yalnızlık ve sonsuzluk fikri

Çocukluktaki sonsuzluk kurgusundan sonsuzluk fikrine geçişin sancılı bir zamanı olan ergenlik, ergenin bu yeni yapılanmasında…

Devamı

Başlangıçta Zevk Vardı...

Türkçe'ye genelde çevrilmeyen Lacan'ın Jouissance kavramı üzerine olan bu yazı tam da psikanalizin bizi davet…

Devamı

Sürgün ve Annelik

Strasbourg'da "La Papothèque" adlı bir kurumda hem göçmen hem de sürgünde olan kadınlarla, annelerle, çocuklarıyla,…

Devamı

İzmir'de psikanaliz mümkün mü?

İzmir'de psikanalizin imkanlılığı üzerine... kendi yol alışımdan ve bu şehrin kendisine has birtakım özelliklerinden itibaren...

Devamı

Ergenlikte melankolikleşme: Yapıcı bir duraksama?

Ergenlik, ergeni tam da bir hazır olmayışta yakalar ve zamansallıkta bir kırılma yaratır. Bu kırılma,…

Devamı

Rüyanın Topolojisi

İnsan bazen zayıf hissetmeye ihtiyaç duyan bir varlıktır. Gücünü bırakmaya, tüm gün üzerinde taşıdıklarından arınmaya…

Devamı

Terapi Sürecinde Empati

Empati her ne kadar psikanalitik kuramda mesafeli yaklaşılan kavramlardan biri olsa da, farklı düşünce gelenekleri…

Devamı

Çevirmenin Öznelliği

Çeviri uğraşı, elbette bu işi yaptığımız mecranın niteliğine, konusuna hatta geliştirdiğimiz tarzlara bağlı olarak değişse…

Devamı

Nesnenin oluşumuna dair...

Geceleri uyku arasında yastığın motiflerinden canlanan uçan böcekler de ne? Ya da perdenin ardından gizlice…

Devamı

Ergenlik dönüşümleri

Ergenlik, üzerine düşünmekten, yazmaktan, söyleşmekten en çok keyif aldığım konulardan biri. Kimi zaman insanı cevapsız…

Devamı

Hastanede Klinik Psikolog Olmak

Hastanede klinik psikolog olarak çalışırken kendi yerimizin çalışma koşullarımız ne olursa olsun hiçbir zaman tam…

Devamı

Aktarı-Yorum Öyleyse Var-ım

Aktarımın dile girişten itibaren kurulduğunu söylemek, kaybın sözcükler sayesinde dilin içinde temsil edilerek yer değiştirebilmesi…

Devamı

Güzellik: bir iktidar meselesi

Güzellik kavramının ana tanrıça figürlerinden, rönesans ve modernizden bu yana aldığı farklı anlamlar üzerine kısa…

Devamı

Türkiye ve Simgesel Sorunsalı

Gezi olaylarından ve Türkiye'nin kendi tarihsel süreçlerinde simgeselle yani yasayla olan zorlu ve neredeyse yerine…

Devamı

Siyasi söylemin güncel biçimleri

Bireyler de dahil her şeyin küresel ekonomik pazara açık sunulabilir, pazarlanabilir, satılabilir, tüketilebilir ve erişilebilir…

Devamı

Öteki figürleri ve beden

Kaybın, eksikliğin ve farklılığın temsil edilemediği bir söylemde, bedenin de başkalığın yeri olarak kurulması zora…

Devamı

Orada bir özne var mı?

Bilimsel geçerlilik ve güveninirlik adına sosyal bilimlerin kimi araştırma yöntemlerinden dışlanan "stil" sorusu, öznenin "imkansız"…

Devamı

İpler sizin elinizde!

"İpler sizin elinizde" sloganvari seslenişi, gençlere meslek seçimini anlatan bir gazete yazısının başlığıydı. Arzularının gerçekleşmesi…

Devamı

Psikanalizin bilinçdışı öznesi

Bu yazı Strasbourg'daki eğitimim sırasında özne üzerine yaptığım kuramsal bir çalışmaya dayanıyor. Özne kavramının felsefi…

Devamı

Cinselliğin etiği

Etik ve cinsellik kavramlarını bir arada düşünmek, cinselliğin insanileşmenin bir koşulu olduğunu söylemeye çıkar... Ve…

Devamı

Öznelliğin yeni ifade biçimleri

Semptomun yasaya, bir diğer deyişle öznel bölünmüşlüğe gönderimde bulunmadığı durumlarda öznel şikayet nasıl ifade edilebilir?…

Devamı

Şiddet: Öteki'nin yıkımı

Günümüzde şiddetin sosyal ilişkilerin sıradan bir biçimi haline gelmesi, sözün, sözcüklerin etkisinin ve geçerliliğinin olmadığı…

Devamı

Uygarlıktan geriye ne kaldı?

Freud'un uygarlık ve kültür üzerine çalışmalarından itibaren günümüz uygarlığının kültürle olan ilişkisi hakkında neler söylebiliriz?…

Devamı

Toplumsal Bağın Psikanalizi ve Öznellik

Bu yazı, Bağlam yayınlarının “Psikanaliz Yazıları” 2006 İlkbahar sayısında yayınlanmış ve İstanbul Psikanaliz Derneği’nin “2006…

Devamı