Özge Soysal

Dr. Klinik Psikolog, Psikanalist (A.L.I.)

Özge Soysal

Hakkımda


Ege Üniversitesi Psikoloji bölümü mezunuyum. Strasbourg Üniversitesi “Klinik Psikoloji ve Psikopatoloji” programında Master I, “Öznellik, aile bağları, dil ve kültür” araştırma ünitesinde Master II programını tamamladım. Yine aynı Üniversitenin Psikoloji bölümünde Prof. Dr. Serge Lesourd yönetiminde “Kadınsının oluşumunda bir koşul: Toplumsal söylem tarafından annenin melankolik nostaljisinin ele alınışı” konulu bir doktora tezi yazıp sunarak doktor unvanını aldım. 2009-2016 yılları arasında İstanbul Kültür Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalıştım ve akademik olarak psikanalitik yönelimli klinik psikoloji çalışmalarını yürüttüm. Yine aynı bölümde meraklı ve öğrenme arzusu içinde olan öğrencilerle birlikte “Lacan’ın kuramı ve pratiği” üzerine düzenli olarak seminer çalışmaları yürüttük; Fransa’da ve Türkiye’de bu alanda çalışan psikanalistlerle karşılaşabileceğimiz, toplumsal bağ, öznellik ve psikopatoloji konularını tartışmaya açabileceğimiz “Kültürlerarası çalışmalar” kolokyumlarını düzenledik. Ve Psikoloji Kulübü olarak da özel olarak Lacan’a ayırdığımız bir dergi sayısıyla o zamana değin çıkardığımız dergilerin sabırla seneler süren bir uğraş sonucunda düşünsel anlamda nereye taşınıp, hangi aşamaya ulaşabileceğinin heyecanını deneyimleyebildik. Kolektif bölümünde bu çalışmalardan doğan üretimlerden bazılarını bulabilirsiniz. Aynı zamanda "Lacan ve Türkiye çalışmaları" üzerine ileri okuma seminer grubunda okumalarımızı ve tartışmalarımızı üniversite dışında da sürdürmeye devam ettik, ediyoruz.
Bunun yanı sıra İstanbul’da bulunduğum yıllar boyunca faklı üniversitelerin klinik psikoloji yüksek lisans ve doktora programlarında kendi çalışma alanımla ilgili dersler, seminerler ve klinik süpervizyonlar verdim. Hem 2007-2009 yılları arasında İstanbul Alman Hastanesi Psikiyatri Bölümü hem de uzun yıllar boyunca Öteki Psikoterapi Merkezi danışanlarımla karşılaştığım ve klinik uygulamanın içine yerleşebildiğim çatılar oldular. Strasbourg’da yaşadığım senelerde ise La Papothèque, Migration Santé Alsace, Parole Sans Frontière gibi her biri ayrıca değerli çalışmalar yapan ekiplerde ilk klinik deneyimlerimi kazanma fırsatını buldum.
Association Lacanienne Internationale (A.L.I) üyesiyim ve çalışmalarıma klinik psikolog, psikanalist olarak İzmir’de kendi yerimde devam ediyorum.