Güzellik: bir iktidar meselesi

Psikanalitik Yazılar 13 Eylül 2017

Güzellik kavramının ana tanrıça figürlerinden, rönesans ve modernizden bu yana aldığı farklı anlamlar üzerine kısa bir deneme...