Söylem, Toplumsal Bağ ve Şiddet

Lacan çalışmaları 14 Eylül 2017

Psikolog Umur Yiğit Nural'la birlikte artan şiddet olaylarını sınır, dürtü, narsisizm gibi kavramlardan olduğu kadar Lacan'ın söylemler kuramından ve güncel toplumsal referanslardan geçerek incelediğimiz ortak bir çalışma.