Terapi Sürecinde Empati

Psikanalitik Yazılar 14 Eylül 2017

Empati her ne kadar psikanalitik kuramda mesafeli yaklaşılan kavramlardan biri olsa da, farklı düşünce gelenekleri tarafından özdeşim, yansıtma, aktarım, başkalık gibi terimlerle anıla gelmiştir. Bu mesafenin olası nedenlerinden biri günümüzün populer kültürü tarafından parlatılan bir kavram olmasına rağmen, psikanalitik kuram açısından tartışmalı olmayı sürdürmesidir. Yine de felsefeden psikolojiye ve özellikle de ego psikolojisine uzanan bu kavrama psikanalitik kuramın özgün kavrayışından ve pratiğinden itibaren yeni açılımlar getirebiliriz.