Psikanalizin bilinçdışı öznesi

Toplumsal bağ, öznellik, psikopatoloji 12 Eylül 2017

Bu yazı Strasbourg'daki eğitimim sırasında özne üzerine yaptığım kuramsal bir çalışmaya dayanıyor. Özne kavramının felsefi ve psikanalitik temellerini konu edindiğim, başlangıç olarak da kartezyen özneye eğildiğim ve bunu yaparken de Descartes'ın meditasyonlarından olduğu kadar Lacan'ın kartezyen özneyi tartışmaya açtığı metinlerinden ve dolayısıyla da Freud'un bilinçdışı kuramını oluştururkenki metodolojisinden yol aldığım bir çalışma.
Türkçe'de bu çalışmayı yeniden ele almam her ne kadar yer yer karmaşıklaşan ve zorlu bir konu olsa da psikanalitik kuramın temel kavramlarının birbirine nasıl bağlandığını aydınlatmaya izin vermesi. Ayrıca beni yakından ilgilendiren bir derdi yani özne, öznellik, öznenin özgürlüğü gibi konuları "kendini gerçekleştirme" gibi performatif ve pedagojik yöntemlerin salık verildiği bir söylemde yeniden dile getirmeme olanak tanıması. Dahası bu yazı 21.yy'da neden hala psikanaliz sorusuna verebildiğim cevaplardan biri de.