Özdeşim... Kuramsal ve klinik açılımlar

Psikanalitik Yazılar 11 Temmuz 2021

“(…) insan varlığı, söylenildiği gibi, arzularını gerçeklikler olarak sanmaya yatkındır; onu takip etmemiz gereken nokta budur, zira haklı olarak başlangıçta arzusu tarafından açılan bir izden başka bir yerde, mantığın alanına düşsün ya da düşmesin, herhangi bir gerçeklik oluşturamaz”.
J. Lacan, Özdeşim Semineri, 20 Haziran 1962.