Orada bir özne var mı?

Toplumsal bağ, öznellik, psikopatoloji 12 Eylül 2017

Bilimsel geçerlilik ve güveninirlik adına sosyal bilimlerin kimi araştırma yöntemlerinden dışlanan "stil" sorusu, öznenin "imkansız" nesne karşısında aldığı konumları da doğrudan etkiler. Öyle ki psikanalitik yönelimli çalışmaların "butik çalışmalar" olarak tanımlanıp dar bir alana sıkıştırılması hatta devreden çıkarılması, Türkiye'deki çoğu üniversitenin psikoloji bölümlerinin nasıl bir "seri üretim" mantığında olduklarının da bir göstergesidir. Halbuki Gezi olayları tam da anonimleştirilmeye çalışılan bireylerin bir isyanı değil miydi? "Hakikati" dayatan ve bunu alabildiğine teknikleştiren Öteki'ye bir başkaldırış? 
​Bu yazı aynı zamanda Academia geleneğinin de önemli tarihsel kırılmalardan itibaren sorgulanışıdır.