İncelikli şeyler... söze değer

Toplumsal bağ, öznellik, psikopatoloji 29 Ekim 2018

İncelikli şeyler... İncelik kelimesi psikanalizde belki de çok kullanılmayan ama yaşamın hemen her alanını ilgilendiren bir sözcük, ayrıca Colette Soler'in getirdiği katkıyla "aşkın da ötesine uzanan", düşündüren, hayal kurduran sanatsal bir estetiği de barındırıyor. Gündelik yaşamın içinden ve klinik örneklerden itibaren tartışmaya açtığım incelikli şeyler,  ancak sözcüklerin ve temsiliyetin sağladığı dolayımlarla birlikte ele alınıyor. Bununla birlikte sözcüklerin öznel hakikatle, sözcelemenin yeriyle birleşmediği gerek öznel gerekse kurumsal deneyimlerde özgün bir stilden ve yeni olanın doğuşundan bahsedip bahsedemeyeciğimiz sorusunu da soruyor. Kendi içinde birçok katmandan oluşan bu yazı, Lacancı psikanalizin pzikanaliz statüsünü nasıl kazandığı, psikanalizin aktarımı ve kurumsallaşma olgusu üzerine de birtakım tespitler getiriyor.