Özne Nasıl Susturulur?, Serge Lesourd

Çeviri Kitaplar


Serge Lesourd, "Özne Nasıl Susturulur? Söylemlerden liberal laf ebeliklerine" adlı bu kitabında, Jacques Lacan'ın söylem türleri kuramından ve uzun yıllara dayanan klinik deneyimlerinden hareketle önceki çalışmalarında ele aldığı öznel ıstırabın yeni ifade biçimlerini tartışmayı sürdürüyor. Klinik vaka çalışmalarıyla zenginleştirdiği anlatısı, psikanalitik kuramın kavramlarının bir psikanalistin duyuşundan itibaren nasıl işlendiğinin de özgün bir örneği. Günümüz neo-liberal söyleminin bireyler üzerindeki türlü yıkıcı etkilerinden yola çıkan Lesourd, öznenin ve öznelliğin öncelendiği bir duyuşun etik bir konumlanışla ve sözle olan bağlantısının da nasıl mümkün olabileceğini derinlemesine irdeliyor. Bunların yanı sıra psikanalitik kuramın temel öğretilerini kat eden kuramsal bir kitap olarak da başlı başına referans kitaplardan biri olma özelliğine sahip. Oldukça emek isteyen itinalı bir çalışmadan sonra, Özge Soysal ve Ümit Edeş çevirisiyle 2018 yılında Doğu Batı yayınlarından Türkçe'de.