Kültürlerarası Çalışmalar: Öteki'nin Sözü

Editörlü Kitaplar


Küreselleşmeyle birlikte daha da fazla gündeme gelen yer değiştirme olgusu, farklılıkların tanışması umudunu taşırken, bir yandan da artan göçler ve sığınmacılıkla birlikte yabancı olanla karşılaşmada politik, toplumsal ve sağlık alanlarında yaşadığımız güçlükleri de belirginleştiriyor. 
​Aynı dili konuşamadığımız ve psikolojik sağaltıma ihtiyacı olan göçmen ve sığınmacılarla çevirmen eşliğinde yapılan görüşmelerin klinik ve etik boyutlarının neler olduğu, çeviri eylemindeki eksik ve fazla, çevirmenin öznelliği, başka olanın kültürel farklılıklara göre nasıl karşılandığı ve temsil edildiği, göç ve somatizasyon, sığınma ve ruhsal travma, refakatsiz sığınmacı çocuklara yönelik hizmetler, işkence mağdurlarıyla yapılan terapötik çalışmalar bu kitapta ele alınan başlıca konulardan.
​Kitapta aynı zamanda Strasbourg'da yer alan Parole Sans Frontière'in kurucularından olan Fatih F. Karaman'ın da "Önce söz vardı" adlı yazısını bulabilirsiniz. 
Editörler: Özge Soysal, Serra İçellioğlu
​Yazarlar: Bertrand Piret, Talat Parman, Özge Soysal, Cihan Güneş, Harika Yücel, Özlem Sertel Berk, Ali Ayas, Suzan Oktay Erol, Cemgil Yerlikaya ve Tülay Bozkurt.
​2012, İKÜ yayınları.