Jacques Lacan'ın Kuramı Üzerine Beş Ders, J.-D. Nasio

Çeviri Kitaplar


Murat Erşen'le birlikte 2007 yılında çevirdiğimiz Nasio'nun Türkçe'deki bu ikinci kitabı, Psikanalizin 7 temel kavramı kitabının okuyucuyu hazırladığı bir yerden Lacan'ın kuramının temel kavramlarına giriş yapıyor. "Bilinçdışı bir dil gibi yapılanmıştır" ve "cinsel ilişki yoktur" temel ilkelerinden yola çıkarak bilinçdışı, zevk, nesne a, düşlem ve beden gibi her biri kendi içinde ve birbirleriyle olan bağlantılarında karmaşıklaşabilen kavramları yine yalın bir tarzda okuyucuya aktararak, okuyucuyu da bu bağlantıları takip edebilmesi adına kararlı bir çalışmaya davet ediyor.